E - Wurf

 

Aschly from little Lemuria

ZB.NR. 18687 Geb. 02.07.2006
CEA - PRA - Kat frei, HDA
MDR1 (+/-)

V: Flash - Black vom Streitholz
M: Cascaya´s Eisha

Jugendklasse:
V3

Zwischenklasse:
V2 CAC Res.
V1 CAC und VDH Anw.

Offene Klasse:
V1 CAC und VDH Anw.
V2 Res.Anw.DT.CH.VDH und Res.CAC
V4
V2 Res.CAC
V1 Anw.DT.CH.VDH und CAC + BOB

V

 

Abbi von der rauhen Hecke

ZB.NR. 17288 Geb. 13.07.2004
CEA - PRA - Kat frei, HDA
MDR1 (+/+) 28.05.2008

V: Black Quint von der rauhen Hecke
M: Jessica von der rauhen Hecke

Jugendklasse:
V1 CAC Jun.
V2 Res. CAC Jun.
V3
V4

Offene Klasse:
V1 CAC und VDH Anw.
V
V4